Heren & bezitters van Diepensteyn

Adelijke geslachten van Diepensteyn

Domein Diepensteyn werd in het verleden bevolkt door verschillende adellijke geslachten. Allen hadden hun bijdrage aan de op- of afbouw van het domein. Lees hier de verschillende geslachten die Diepensteyn in het bezit hadden.

Bouwfasen kasteel Diepensteyn

In 1147 was er slechts een houten wachttoren op de plaats waar nu Kasteel Diepensteyn staat. In de loop der eeuwen werd het door de verschillende bezitters uitgebreid en ook gedeeltelijk weer afgebroken. Hier een overzicht van de evolutie van de bouwfasen vanaf 1147 tot heden.

Tijdslijn van de evolutie van Diepensteyn

De bezitters van Domein Diepensteyn hadden hun invloed op de evolutie en dus ook op het uitzicht van het domein.

Vorming van hertogdom Brabant & West-Europa

Naast hun bijdrage aan de evolutie van het domein Diepensteyn hadden de bezitters van domein Diepensteyn en hun naaste verwanten ook belangrijke invloeden op de vorming van het hertogdom Brabant en West Europa

Wouter van CRAYNHEM, later van WANGE en vervolgens van BOUCHOUT genoemd, ontvangt van de hertog in 1147 grote domeinen in de wijde omgeving van Brussel.

Gillis III van WANGE X Catherina van EPPEGEM (cit. 1256) te Steenhuffel
Daniel V van BOUCHOUT, rond 1278 te Steenhuffel


Eerste vermelding van Diepensteyn in 1290

Egidius van BOECHOUT en Paridanus van BOECHOUT (cit. 1321)
Jan van BOUCHOUT (+1333) X Elisabet TAEYE X Arnout van HELLEBEKE na 1333
Daniel V van BOUCHOUT (cit. na 1333) - Agnes van HELLEBEKE X Ph. van AXEL
Daniel VII van BOUCHOUT (+na 1369) - Maria van HELLEBEKE X Geeraerd van VORSSELAER
Gillis van BOUCHOUT (cit. 1375) - Geeraerd van VORSSELAER (+1380)
Daniel VIII van BOUCHOUT (+1442)
Joanna van BOUCHOUT (+1447)
Daniel IX van BOUCHOUT (+1465)

Margaretha van BOUCHOUT (+1472) - Sander - Daneel - Jan - Glauden - Joris - LIJSBETTEN X Evrard van der MARCK (+1496) - Jean de COTTEREAU (aankoop)
Daniel X van BOUCHOUT (1495 - 1497)

Anna van BOELARE - BOUCHOUT (+1472) X Alvaro I de ALMARAS
(aankoop 1517)
Alvaro II de ALMARAS (+1550)
Philips de ALMARAS (+1571)
Maria & Clara de ALMARAS (+ na 1573) X Domingo CYMON
Anna CYMON (aankoop in 1573) X Jan van der LAEN

François de VALLENGHIEN (aankoop 1595)

Pierre MICAULT (aankoop 1598) (+1622)
Frédérik MICAULT (+1632), heer van Steenhuffel
Madeleine-Livine MICAULT(+1672) X Jan Kesseler

Isabella KESSELER (1672) X Eugeen Ambrosius van MALDEGHEM
graaf van Steenhuffel (+1693)


1690 Graafschap Steenhuffel

graaf Jean Dominique de MALDEGHEM (+1747)
graaf Charles de MALDEGHEM (+1783)
graaf Joseph de MALDEGHEM (+1809)

Henriette de MALDEGHEM (+1866) X Charles de LALAING
Charles de MALDEGHEM (1809)
Maximilien de LALAING (+1881)
Charles de LALAING (+1919)
Jaques de LALAING (+1969)

Ferry de LALAING & Ariane de LALAING
Emiel DE BOECK X Rachella ROBBERECHTS (1960 aankoop van voor-boerderij)
Brouwerij PALM nv vertegenwoordigd door
Alfred VAN ROY X Aline VERLEYEN koopt in 1988 het gehele domein van de families DE BOECK en de LALAING

WEDEROPBOUW (1993 - 1995)
ONDER IMPULS VAN JAN TOYE, eigenaar en bestuurder PALM Belgian Craft Brewers n.v., die er ook de stoeterij en het Belgisch trekpaard in onderbracht.

1147

houten wachttoren

1290

donjon in steen met houten palissade

1357

waterburcht

1460

nieuw poortgebouw en ophaalbrug

1517

afbraak burchtmuur bouw lustkasteel met nieuwe brug

1616

verbouwen en uitbreiding met gaanderij

1675

bouw poortgebouw, koetshuis, stallen

1719

afbraak donjon en bijgebouwen

1825

afbraak poortgebouw, koetshuis en stallen

1960

boerderij

1993-1995

wederopbouw

1139 - 1159

Grimbergse oorlog - van Crainhem, nadien van Wanghe, later van Bouchout

Wouter van Crainhem was trouwe vazal van Godfried I, Hertog van Brabant, tijdens de Grimbergse oorlog tegen de Berthouts, heren van Grimbergen, die leenhulde weigerden aan de hertog. Ook na de oorlog bleef het de taak van de vazallen om de expansiedrang van de Berthouts te stoppen. De” Leen” beek te Steenhuffel ( beek tussen 2 lenen) was zo een grens die niet mocht overschreden worden.

1147 - 1550

Bezittingen van de heren van Bouchout uit het huis van Crainhem

Wouter van Crainhem was trouwe vazal van Godfried I, Hertog van Brabant, tijdens de Grimbergse oorlog. Om de expansiedrang van de berthouts, heren van Grimbergen, te stoppen krijgt hij het domein Bocholt ( later Bouchout) te Wemmel en gronden te Steenhuffel. Daniel V van Bouchout heeft naast het kasteel van Bouchout ook Diepensteyn te Steenhuffel en koopt in 1313 de heerlijkheid van Humbeek van Floris Berthout van Mechelen. Door het huwelijk met Arnhout van Hellebeke enerzijds komen de Bouchouts in het bezit van Loenhout Popendonck Van Ariane van Reigersvliet erven zij Boelare. Al deze bezittingen groeien uit tot riante kasteeldomeinen. De afstammelingen van de Bouchouts blijven meer dan 3 eeuwen eigenaar van Diepensteyn, dat steeds verder uitgebouwd wordt.

1200

Periode van opbouw van de waterburcht Diepensteyn.

Daniel V van Wanghe ( van Bouchout) Eind 1200 strijdt Daniel V mee aan de zijde van hertog Jan I van Brabant in de slag van Woeringen van 1288 om de rijke handelsroute met Keulen veilig te stellen. Hij wordt hiervoor rijkelijk beloond en verheven tot het hoogste ambt: Senescallus Brabantiae (=opperrechter van Brabant). Ook waren er voortdurende conflicten met Vlaanderen. Hij krijgt de opdracht een burcht te bouwen in Meise als strategische gordel langs de grens met Vlaanderen en een stenen donjon te Steenhuffel langs de lenen der Berthouts (heren van Grimbergen-Mechelen) , die weigeren leenhulde te brengen aan de hertog.

1333

Van Hellebeke.

Elisabeth Taye, weduwe van Jan van Bouchout ( tak Humbeek-Diepensteyn) huwt met Arnold van Hellebeke. Zij behoudt het vruchtgebruik.

1356

Successie oorlog in Brabant

Margaretha van Vlaanderen huwt met Lodewijk van Maele, graaf van Vlaanderen. Johanna van Vlaanderen huwt met Wenceslas van Luxemburg. WIE KRIJGT BRABANT?

Jan van Bouchout ( tak Meise) was een der voornaamste raadsheren van hertogin Johanna van Brabant. Hij volgt het Brabantse leger naar Maastricht wanneer de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Maele, Brabant binnenvalt en neemt in 1356 deel aan de herovering van Brabant samen met Everhart ’t Serclaes, en bevrijdt de stad Brussel. In 1386 trekt Johanna van Brabant haar leger samen te ’s Hertogenbosch. Zij rukt op naar de grensvesting Grave, dat bezet is door de graaf van Gelre. Jan van Bouchout is aanvoerder van de troepen van de stad Brussel die de vesting Grave heroveren.

Daniel VI van Bouchout (tak Humbeek-Diepensteyn) Daniel VI van Bouchout weigert tijdens de Brabantse successieoorlog leenhulde te brengen aan Lodewijk van Maele, graaf van Vlaanderen, die verschillende enclaves in Brabant bezit. Hij verbouwt Diepensteyn tot volwaardige waterburcht als onderdeel van de verdedigingsgordel tegen de opdringerige graaf van Vlaanderen.

1376

Gilles van Bouchout

Gilles van Bouchout ( heer van Hellebeke)

Krijgt bij de verdeling van 1376 Diepensteyn in zijn bezit

Hij huwt Ariane van Reygersvliet, erfdochter van het kasteel van Boelare, waardoor de van Bouchouts ook heer van Boelare worden.

Een achterkleindochter( 5de generatie)Anna van Egmont huwt met Willem de Zwijger ( grondlegger van het huis van Oranje Nassau)

1427 - 1447

Daniel VIII van Bouchout

Verzoekt paus Eugenius Diepensteyn te vereren met een kapelanie

De stichtingsbulle van 1437 geeft toestemming een altaar toe te wijden aan de H. Katharina en de H. Barbara

1447 - 1466

Daniel IX van Bouchout

Zoon van Gilles van Bouchout. Was Burggraaf van Brussel. Hij erft Diepensteyn bij de verdeling in 1447.

Hij bouwt een nieuw poortgebouw en ophaalbrug

Hij was een hartstochtelijk liefhebber van tornoien en organiseerde er veel op Diepensteyn.

Hij was aanvoerder van het Brabants leger als de Bourgondische koning Karel de Stoute ten strijd trekt tegen Lodewijk XI van Monthiery. Hij sneuvelt er in 1466 aan de zijde van Karel de Stoute.

In zijn testament van 1460 laat hij Diepensteyn na aan zijn vele bastaardkinderen.

1466 - 1482

Evrard van der Marck

Graaf van Arenberg

Margaretha van Bouchout, dochter van Daniel IX huwt met Evrard van de Marck, kamerheer van Karel de Stoute.

Hij strijdt ook mee in de slag van Monthiery, waar Daniel IX overleed. Zijn broer Willem I was een geducht krijgsman en werd “het wilde everzwijn der Ardennen” genoemd.

Een nazaat van de van der Marcks, Lamoraal van der Marck, was aanvoerder van de Geuzen bij de herovering van Den Briel op de Spanjaarden in 1572.

Na de dood van Karel de Stoute in 1477 volgt Maximiliaan van Oostenrijk hem op. Evrard kiest partij voor de Vlamingen en Lodewijk IX van Frankrijk.

Maximiliaan neemt hem in 1482 al zijn rechten in Brabant af en wijst ze toe aan Daniel X van Bouchout.

1482 - 1517

Daniel X van Bouchout

Daniel X, kleinzoon van Gilles, krijgt de rechten op Diepensteyn van Maximiliaan van Oostenrijk.

Hij moet militair optreden in eigen kasselrij in Geraardsbergen en Aalst. Hij geraakt hierdoor in geldnood en moet Diepensteyn verkopen in 1517.

1517 - 1595

Alvaro I de Almaraz

In 1509 huwt Anna van Bouchout , genaamd van Boelare, Alvaro de Almaraz, een Spaanse koopman die zich in Antwerpen vestigde. In 1517 wordt Diepensteyn gerechtelijk verkocht en toegewezen aan Anna en Alvaro.

Alvaro I laat de waterburcht verbouwen tot lustkasteel. Ze heeft geen militaire functie meer. De burchtmuur wordt afgebroken en de bouwmaterialen gebruikt voor de bouw van de nieuwe kasteelvleugel naast de donjon.

De familie de Almaraz sluit de periode van de Bouchouts af. De 3 generaties Almaraz hebben een grote invloed op Diepensteyn en Steenhuffel. Ze betekenen een nieuwe bloeiperiode voor de streek. Alvaro en Anna zijn afgebeeld op het glasraam in de kerk van Steenhuffel (OL vrouw van VII smarten uit 1535. Hun kinderen zijn afgebeeld op het glasraam ”De heilige Drievuldigheid” uit 1552).

Anna Symon, “La belle heritière de Diepensteyn”, was de favoriete van kardinaal Granvelle , aan wie zij een zoon zou geschonken hebben.

1598 - 1626

Francois de Vallenghien

Francois de Vallenghien koopt de heerlijkheid Diepensteyn in 1595 en verkoopt het door aan Pierre Micault.

1598 - 1626

Pierre Micault

Pierre Micault, heer van Indevelde (Eppegem, met kasteel Kattenhuis) , drossaart van de stad Lingen, ridder in de orde en lid van de Geheime Raad, koopt Diepensteyn in 1598.

Hij is kleinzoon van Jean Micault , schatbewaarder van het Gulden Vlies en van dame Livine Cats.

In 1616 laat hij bouwmaterialen overkomen uit Lingen, hiermee breidt hij het kasteel uit met een gaanderij. Hij renoveert en verbouwt de zuidgevel van het hoofdgebouw.

Hij verenigt de kapelanie van OL vrouw van Sielmisse met deze van Diepensteyn en bouwt de kapel in 1618.

1626 - 1632

Frederick Micault, heer van Steenhuffel

Frederick Micault volgt zijn vader op te Diepensteyn en koopt van Filips IV van Spanje de titel van heer van Steenhuffel. Hij mag hierdoor de kat, symbool van de familie Micault, boven het wapenschild van Steenhuffel plaatsen.

Nicolaas Micault

Nicolaas is ridder van Het Gulden Vlies. Hij is afgevaardigde van de Aartshertogen Albrecht en Isabella om een wapenstilstand voor 12 jaar te onderhandelen met de Verenigde Provinciën.

1633

Madeleine Livine Micault

FMadeleine erft Diepensteyn in 1633.

Zij huwt met Jan Kesseler. Haar dochter Isabelle huwt met Eugeen Ambrosius van Maldeghem.

1672 - 1693

Eugeen Ambrosius van Maldeghem

Isabella Kesseler huwt met Eugeen Ambrosius uit het roemrijke riddergeslacht van Maldeghem, die onafgebroken sinds de eerste kruisvaart aan de zijde stond van de graaf van Vlaanderen , nadien van de Bourgondische hertogen, de Spaanse koningen en de Oostenrijkse keizer.

Zij laten op het neerhof een poortgebouw, stallen en koetshuis optrekken.

1685

Graafschap Steenhuffel-Maldeghem

Karel II , laatste koning van Spanje uit het huis van Habsburg, verleent de titel van graaf aan Eugeen Ambrosius van Maldeghem. Deze verkiest de titel te verbinden aan Steenhuffel. Zo ontstond het Graafschap Steenhuffel-Maldeghem.

Eugeen Ambrosius van Maldeghem overlijdt in 1693. Hij wordt begraven in de crypte in de kerk van Steenhuffel.

1693 - 1747

Jean Dominique van Maldeghem

Jean Dominique van Maldeghem werd de 2de graaf van Steenhuffel.

In 1719 geeft Jean Dominique zijn griffier, Theodoor Cornet, opdracht de donjon, de trap, de oude keuken en de gaanderij tot in de grond af te breken en de stenen mooi te stapelen.

Jean Dominique legt grote watervijvers en een Italiaanse lusttuin aan. In 1720 laat Theodoor Cornet, Griffier van Jean Dominique, de grote brug herstellen en hij laat hierin 2 gedenkstenen metselen. Theodoor Cornet is ook Brouwer in de herberg Cornet-De Hoorn, die later uitgroeide naar Brouwerij PALM. In 1733 wordt Jean Dominique van Maldeghem benoemd tot luitenant veldmaarschalk van de Oostenrijkse keizer en krijgt vele diplomatieke opdrachten. Bij zijn overlijden in 1747 wordt hij bijgezet in de crypte in de kerk van Steenhuffel.

1807 - 1960

Charles G. De Lalaing: periode van verval

Gravin Henriette van Maldeghem huwt met graaf Charles de Lalaing in 1809.

Een van de invloedrijkste adellijke families in België. Leden van de familie de Lalaing frequenteren koninklijke en keizerlijke hoven, leveren ministers, ambassadeurs, private raadgevers van vorsten, militaire leiders, enz. Zij zijn lid van de orde van het Gulden Vlies en van de orde van Malta.

Rond 1825 worden de gebouwen rond de inrijpoort afgebroken evenals de stallen en wordt Diepensteyn gedegradeerd tot boerderij. Een gedeelte van de omwalling wordt opgevuld.

1960 - 1988

De Boeck-Robberechts: van kasteel tot boerderij

Emiel de Boeck en rachele Robberechts, pachters van de gronden, kopen “het kasteelke”. Later bouwen zij een nieuwe woning en bijkomende stallen. De vervallen resten van Diepensteyn blijven als schuur en opslagruimte in gebruik. De wallen worden verder opgevuld.

1988 - 1995

Brouwerij PALM - periode van heropbouw.

1988

Brouwerij PALM NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders, de heer Alfred van Roy en Mevrouw Aline Verleyen, koopt “het kasteelke” van de familie De Boeck en de omliggende gronden van de graven familie de Lalaing.

1993 - 1995

In 1993 beginnen de heropbouwwerken onder impuls van Jan Toye. Tijdens de werken worden alle oude funderingen opgegraven. De plannen worden dermate aangepast dat de nieuwe gebouwen en bruggen op de oude funderingen worden opgericht.

Meer info over de wederopbouw

768 - 814

Karel de grote regeerde over een rijk dat bijna geheel west - en een deel van centraal europa omvatte.

Hij breidde het rijk van Pepijn De Korte uit met Lombardije, een deel van Spanje, Karynthie en Saksen. Het éénheidsrijk had als bindmiddel het Christendom.

In 800 werd hij tot keizer van het West Roomse Rijk gekroond. De keizer wist zijn macht steeds verder uit te bouwen. Van elke vrije man eiste hij een eed van trouw.

Het rijk van Karel De Grote

843

Karel de Grote wordt opgevolgd door Lodewijk De Vrome.

Tussen zijn zonen heerst een conflict zodat het Karolingisch rijk na het verdrag van Verdun uiteenvalt in 3 delen: Oost Frankisch Rijk (Lodewijk De Duitser) Midden Frankisch Rijk (Lotharius) en West Frankisch Rijk (Karel de Kale).

Verdrag van Verdun

876 - 1033

876: Na de slag bij Andernach wordt Lotharingen bij het oost Frankische rijk gevoegd.

973: Keizer Otto I De Grote reorganiseert zijn rijk. Als bolwerk tegen de machtige graven van Vlaanderen verheft hij

  • Taxandrië tot MARKGRAAFSCHAP ANTWERPEN
  • Ename tot MARKGRAAFSCHAP
  • Valencijn (Valenciennes) tot MARKGRAAFSCHAP

Het Heilig Roomse Rijk

977 - 1006

Een heer "De Graaf van Leuven" begint aan de opbouw van zijn macht.

Lambrecht I, zoon van Reinier III van Henegouwen, graaf van Henegouwen, komt in het bezit van het Graafschap Leuven in 977.

Na de dood in 1006 van Hertog Karel van Lotharingen, zijn oom, die Brussel als standplaats had, erft hij kastelen en belangrijke domeinen in het Graafschap Brussel en Leuven. Nederlotharingen was verdeeld in vele heerlijkheden, die soms machtiger waren dan de graaf van Leuven, zoals Aarschot, Brunigerode, Duras en Grimbergen.

Lambrecht I huwt met de dochter van de koning van Frankrijk en krijgt het graafschap Ukkel als bruidschat.

Graafschap Leuven: 977

Graafschap Leuven-Brussel

Onder de graaf van Leuven in 1006

1033 - 1034

De Graaf van Vlaanderen, Boudewijn V trekt de Schelde over. Hij verovert de burcht van Ename, het gebied tussen Schelde en Dender en het land van Dendermonde.

In 1056 brengt hij voor dit gebied leenhulde aan de keizer van het Heilig Roomse Rijk. Vandaar de naam Rijksvlaanderen.

Slag van Ename

1106

De Hertog van Lotharingen, Godfried van Bouillon, trekt op kruistocht. De keizer van het Heilig Roomse Rijk installeert een nieuwe sterke man, Godfried I, als buffer tegen Vlaanderen.

Godfried I, met de baard, graaf van Leuven krijgt de titel hertog van Neder- Lotharingen en verwerft het Markgraafschap Antwerpen, het oude Taxandrië.

De graaf van Brussel en Leuven wordt hertog van Neder-Lotharingen

1121 - 1128

1121: Godfried I huwt met Clementia van Vlaanderen, dochter van Willem van Bourgondië en weduwe van Robrecht II, graaf van Vlaanderen.

1128: oorlog tussen de nieuwe graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, en Godfried I, om de bruidsschat van Clementia, gelegen in Rijksvlaanderen.

Diederik en Godfried I sluiten een akkoord: verschillende enclaves worden uitgewisseld. Zo komt het gebied Bouchout in het bezit van Godfried I.

Het gebied Bouchout in het bezit van Godfried I

1139 - 1159

De heren van Grimbergen, ook de Berthout genaamd, weigeren de graaf van Meuven Brussel als hun leenheer te erkennen, "daar zij nooit enig ander heer als de keizer erkend hadden"

Na de dood van Godfried I ontstaat een machtsvacuüm. De Berthouts maken hiervan gebruik om een open oorlog tegen de graaf van Leuven en Brussel te beginnen: De Grimbergse oorglog.

Om de expansiedrang van de Berthouts te stoppen kregen getrouwen van het huis van Leuven en Brussel domein rondom het gebied van de Berthouts.

Zo krijgt Wouter van Craynhem in 1147 het domein Bouchout te Meise en gronden te Steenhuffel. Het is hoogst waarschijnlijk dat Wouter aldaar een houten wachttoren bouwde langs de Molenbeek om de invloedssfeer der Berthouts in te dijken.

(= eerste bouwsel te Diepensteyn)

Grimbergse oorlog

1288

Hertog Jan I van Brabant maakt op vraag van de graaf van Berg aanspraak op het graafschap Limburg. Hij trekt naar de Rijn met de Brabantse ridders en de legers van Leuven, Brussel, Antwerpen, Tienen , Geldenaken, Nijvel plus de troepen van Loon, luik, Kleef en Gullik.

Op verzoek van de burgers van Keulen begint het beleg van de burcht van de aartsbisschop van Keulen te Woeringen aan de Rijn. Deze hief immers een te zware tol op het handelsverkeer.

De Limburgers waren verdeeld: één partij vocht onder Konrad van Lontzen mee met Keulen tegen Arnold en Simon van Witthem, die Brabant steunden.

Daniel V van Bouchout verslaat de graaf van Gelre, wat de kansen voor Jan I doet keren.

Deze overwinning te Woeringen leidt tot de beheersing van de handelsroute Brugge-Keulen, verovering van het graafschap Limburg en Gelre en de neutralisering van Luik. Er ontstaat een nieuwe orde en de handel tussen de Schelde en de Rijn neemt een nieuwe vlucht.

In Brabant start een periode van welvaart.

Krijgers en heren die hertog Jan I van Brabant hulp geboden hebben worden rijkelijk beloond.

Daniel V van Bouchout wordt verheven tot het hoogste ambt in het Hertogdom: SENESCALLUS BRABANTIAE (opperrechter van Brabant).

Slag van Woeringen

1356

Jan III van Brabant sterft in 1355. Zijn erfenis gaat over naar zijn dochter Johanna van Brabant, gehuwd met Wenceslas van Luxemburg.

Zijn tweede dochter, Margaretha van Brabant, gehuwd met Lodewijk van Maele, graaf van Vlaanderen, was niet tevreden over de getroffen schikking en probeerde met alle middelen het gezag van Johanna en Wenceslas te ondermijnen.

Om de trouw van de Brabanders te winnen kondigen Wenceslas en Johanna op 5 januari 1356 “DE BLIJDE INKOMST” af. Hierdoor worden de keuren en de rechten van de steden bevestigd en uitgebreid.

Hingen hun zegel aan deze oorkonde:

  • Diederik van Hoerne
  • Hendrik Berthout
  • Geeraerd van Vorsselaer
  • Jan van Bouchout
  • Bernard van Bornival

De blijde inkomst

1356

Brabant en Brussel bezet door Vlaanderen

1356: Lodewijk van Maele, Graaf van Vlaanderen, valt Brabant binnen en verovert het hele gebied.

Jan van Bouchout, een der voornaamste raadsheren van Johanna van Brabant, volgt het Brabantse leger naar Maastricht.

Met de hulp van de Limburgse ridders en de graaf van Loon, onder begeleiding van Everard ’t Serclaes heroveren ze het hertogdom en Brussel.

Standbeeld van Everard 't Serclaes aan het stadhuis te Brussel. Volgens de overlevering brengt het aanraken van het beeld geluk.

1384 - 1555

De 17 provinciën der Nederlanden: ontstaan door huwelijkspolitiek

De toenemende macht van de steden ondermijnde het gezag van de adel. Krachtenbundeling van de adel drong zich op. Door huwelijkspolitiek werden traditionele rivalen verenigd in een grotere gezagsstructuur.

Margaretha van Brabant, zus van Johanna, huwt met Lodewijk van Maele, graaf van Vlaanderen.

Hun dochter Margaretha van Maele huwt met Filips de Stoute (hertog van Bourgondië).

Johanna van Brabant sterft kinderloos. Haar erfenis, Brabant en Limburg, gaat naar Margaretha van Maele. Zo komen Vlaanderen, Artesië, Brabant en Limburg onder het gezag van de Bourgondiërs.

Het dubbelhuwelijk van Kamerrijk brengt ook het Huis van Holland, via nalatenschap, onder de Bourgondiërs.

De basis voor de 17 provinciën der Nederlanden is gelegd.

Standbeeld van Everard 't Serclaes aan het stadhuis te Brussel. Volgens de overlevering brengt het aanraken van het beeld geluk.