Groen en duurzaam

Succesvolle bedrijven ondernemen niet alleen uit economische overwegingen, ze gaan ook een maatschappelijk engagement aan door te investeren in een duurzaam en groen beleid. Met kernwaarden als authenticiteit, onafhankelijkheid, uitmuntendheid en respect was PALM Belgian Craft Brewers zich hiervan bewust lang voor deze trend zich doorzette in de bedrijfswereld. Dat bewustzijn vertaalt zich in een beleid gesteund op 3 pijlers:

  • investeren in mensen
  • investeren in erfgoed
  • investeren in groene en ecologische processen

Maatschappelijk geëngageerd

Duurzaam ondernemen betekent een bijdrage leveren aan de maatschappij, te beginnen bij de onmiddellijke omgeving. Bij PALM Belgian Craft Brewers krijgt iedere medewerker dan ook de tijd en ruimte om zich optimaal te ontplooien. Ook buiten de muren van de brouwerij draagt PALM Belgian Craft Brewers dezelfde waarden uit. Zo ondersteunt ze structureel de werking van de Stichting Ga voor Geluk, een organisatie die ijvert voor preventie van depressie en suïcide, vooral bij jongeren. PALM Belgian Craft Brewers heeft ook een warm hart voor cultuurhistorisch patrimonium, duurzaamheid betekent immers ook investeren in de toekomst van erfgoed. In het kader daarrvan besloot PALM Belgian Craft Brewers te investeren in de heropbouw van het kasteel Diepensteyn te Steenhuffel, dat sterk verbonden is met de Brabantse eigenheid en traditie. Daarnaast investeert PALM Belgian Craft Brewers in het voortbestaan van het Brabants/Belgisch trekpaard dat met uitsterven bedreigd wordt. Door de oprichting van stoeterij Diepensteyn kreeg dit icoon en hét symbool van PALM een nieuwe functie in de recreatie en sport.

Fonds Ereburger Alfred Van Roy

In 2011 richtte Brouwerij PALM het Fonds Ereburger Alfred Van Roy op ter ere en ter nagedachtenis van Alfred Van Roy (°1913 - †2009). Het fonds heeft tot doel om de jeugd(werking) in Londerzeel te ondersteunen en het maatschappelijke weefsel structureel te versterken door een ontwikkelingskader voor de jeugd te scheppen. De brouwerij hecht enorm veel belang aan de lokale verankering en ondersteuning van het verenigingsleven. Brouwerij PALM wil niet louter een commercieel bedrijf zijn, maar ook een bedrijf met een warm hart, waar naast winst ook waarden een rol spelen. Het Fonds Ereburger Alfred Van Roy moet dan ook gezien worden binnen deze bedrijfscultuur. Het reglement stipuleert dat verenigingen met een jeugdwerking of wijkwerkingen die zich op de jeugd focussen in aanmerking komen voor de toekenning van een fonds. PALM voorziet daarvoor jaarlijks een bedrag van € 25.000 dat verdeeld wordt over maximum 4 projecten. De selectie en de toewijzing van de subsidies staan onder toezicht van het gemeentebestuur van Londerzeel.

Innoverende valorisatie afvalstromen

Op vlak van ecologisch bewustzijn speelde PALM Belgian Craft Brewers al vroeg een voortrekkersrol. In de jaren zeventig innoveerde ze door de ontwikkeling van een anaeroob afvalwaterzuiveringssysteem. Daarmee wordt gas geproduceerd uit het afvalwater van de brouwerij, dat gebruikt wordt voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen.

In de decennia die daarop volgden, bleef PALM Belgian Craft Brewers zich inzetten voor het milieu. Dat leverde hen in 1999 de afvalpreventieprijs op van de provincie Vlaams-Brabant.

Hernieuwbare energie

Ook nu blijft PALM Belgian Craft Brewers haar duurzaam beleid verderzetten met haar keuze voor groene stroom. Zowel Brouwerij PALM in Steenhuffel als Brouwerij RODENBACH in Roeselare draaien in belangrijke mate op zonne-energie. Op beide brouwsites werden onlangs 1.200 zonnepanelen geplaatst die goed zullen zijn voor een besparing van maar liefst 410 ton CO2 per jaar.

Ecologische voetafdruk

PALM Belgian Craft Brewers legde een eigen hopveld aan dat op termijn zal zorgen voor het invullen van de eigen hopbehoefte. De brouwerij besteedt veel aandacht aan het verkleinen van haar ecologische voetafdruk zowel in de toeleverings- als in de distribitieketting.

Het duurzame, groene beleid van PALM Belgian Craft Brewers werd in 2011 bekroond. Naar aanleiding van de Trends Business Tour, ontving de brouwerij de Award voor Duurzaam Ondernemen.