Kasteel Diepensteyn

Wederopbouw

Op een boogscheut van brouwerij PALM ligt het domein Diepensteyn. Ooit maakte dit feodaal leengoed deel uit van het militaire netwerk van de hertog van Brabant. Het is dus heel sterk verbonden met de Brabantse eigenheid en traditie. Eind jaren 80 was Diepensteyn nagenoeg verdwenen! Sinds 1989 is het eigendom van Brouwerij PALM en begon snel de wederopbouw.

Heren & bezitters van Diepensteyn

Een overzicht van heren en bezitters van Diepensteyn, van 1147 tot nu en hun bijdragen in de geschiedenis van het Hertogdom Brabant en West Europa.

Kroniek van de graven van Maldeghem - Steenhuffel

Historiek Maldeghem "La Loyale". Het familieverhaal der van Maldeghems, Graven van Steenhuffel sinds 1685.

Op een boogscheut van brouwerij PALM ligt het domein Diepensteyn. Ooit maakte dit feodaal leengoed deel uit van het militaire netwerk van de hertog van Brabant. Het is dus heel sterk verbonden met de Brabantse eigenheid en traditie. Eind jaren 80 was Diepensteyn nagenoeg verdwenen! Sinds 1989 is het eigendom van Brouwerij PALM en begon snel de wederopbouw als bijdrage aan het historisch patrimonium van haar gemeente Steenhuffel. De koperets "Castellum Diepensteyn" anno 1690 stond hierbij model.

Voor de wederopbouw

Na de wederopbouw

Maldeghem "La Loyale"

(geschreven door gravin Marie Henriette van Maldeghem, erfgename kasteel Diepensteyn en weduwe Charles Joseph de Lalaing)

Salomon van Maldeghem

De van Maldeghems zijn afstammelingen van Salomon van Maldeghem, roemrijke begeleider van graaf Robrecht van Vlaanderen op zijn eerste kruistocht in 1109.

Arnold van Maldeghem

In 1147 brak in Brabant de beruchte "Grimbergse Oorlog" uit tussen de heren van Grimbergen en de jonge hertog Godfried III van Brabant. De graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, zond enkele Vlaamse edelen ter ondersteuning van de Brabanders (waaronder die van Bouchout). Het vendel van Maldeghem, aangevoerd door Arnold van Maldeghem, samen met de van Boelare, hielpen de Brabanders aan de zege.

Diederik van Maldeghem

Diederik van Maldeghem vergezelde in 1156 Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, op kruistocht.

Lancelot van Maldeghem

Lancelot van Maldeghem was in 1204 aan de zijde van graaf Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen bij de verovering van Constantinopel waar deze "Keizer van Constantinopel" werd en de Vlamingen er het hof uitmaakten.

Filips I van Maldeghem

Filips I van Maldeghem werd door zijn huwelijk met Maria van Henegouwen (wiens moeder een de Lalaing was) de neef van graaf Boudewijn van Vlaanderen.

Hij bewees andermaal zijn feodale trouw toen in 1213 de Franse koning Filips August Vlaanderen binnenviel om de macht der Vlamingen en hun banden met Henegouwen te breken. Van Maldeghem was, samen met de toenmalige graaf van Vlaanderen Ferdinand van portugal, medeorganisator van een leger van 150.000 man tegen het Franse leger dat slechts 75.000 man telde.

Nochtans won de Franse koning de slag bij Bouvines in 1214. Daar sneuvelden vele Vlaamse ridders en werd de macht der Vlamingen definitief gebroken.

De graaf van Vlaanderen werd samen met zijn ridders – waaronder Filips en Pieter van Maldeghem – gevangen gezet te Parijs.

Filips III van Maldeghem

Filips III van Maldeghem investeerde zijn gehele fortuin om graaf Gewijde van Dampierre in 1299 te steunen in de oorlog tegen de Franse koning in 1299. Daar kreeg hij de roemvolle bijnaam "De Loyale", voor eeuwig de trots der van Maldeghems.

Filips IV van Maldeghem

Filips IV van Maldeghem staat vermeld in de oorkonde van Robrecht van Béthune (1307) waarin 32 ridders uit het Brugse Vrije zich akkoord verklaren over de vrede met de koning van Frankrijk.

Filips V van Maldeghem

Filips V van Maldeghem was raads- en kamerheer van Lodewijk van Maele, graaf van Vlaanderen.

Floris van Maldeghem

Floris van Maldeghem huwde met Margaretha van Maele, natuurlijk kind van graaf Lodewijk van Maele.

Geerard van Maldeghem

Geerard van Maldeghem was raadsman en kamerheer van de Bourgondische koningen Jan zonder Vrees en Filips de Goede.

Filips van Maldeghem

Filips van Maldeghem werd in 1626 ontvangen op de Coudenberg te Brussel, aan het hof van de infante Isabella, werd er verliefd op haar kamervrouwe, Dona Maria de Barea, en huwde ermee. De infante was aanwezig op de huwelijksplechtigheid. In 1627 werd een zoon geboren. De infante Isabella Clara Eugenia aanvaarde het meterschap van het kind dat "Eugeen" werd genoemd, en als peter de befaamde generaal Ambrosius Spinola, algemeen bevelhebber van de legers in de Nederlanden, die het als tweede voornaam Ambrosius meegaf.

Eugeen Ambrosius van Maldeghem

Op 1 februari 1648 werd in de kerk van St. Jacob op de Coudenberg te Brussel Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea opgenomen in de ridderorde van St Jacob di Santiago de Compostella. Hij huwde met Isabella van Kesseler, erfgename van Diepensteyn. Zij had als dooppeter koning Filips IV. In 1685 kreeg hij van koning Karel II van Spanje de titel graaf van Steenhuffel – Maldeghem.

Jean Dominique van Maldeghem

Jean Dominique van Maldeghem, graaf van Steenhuffel – Maldeghem, en zijn twee broers werden militairen in het leger van de Oostenrijkse keizer. Zijn twee broers sneuvelden in de oorlog tegen Hongarije. In 1733 werd Jean Dominique door Karel, keizer van het Heilig Roomse Rijk, bevorderd tot luitenant–veldmaarschalk en kreeg verschillende diplomatieke opdrachten. In het familiearchief berusten brieven van Karel van Lorreinen die bewijzen hoezeer het huis van Oostenrijk hem genegen was. Hij stierf in 1747 en werd begraven in de kerk van Steenhuffel, waar ook zijn echtgenote gravin van Haudion werd bijgezet.

Marie Henriette van Maldeghem

Marie Henriette van Maldeghem, Gravin van Steenhuffel – Maldeghem, huwde met graaf Charles Joseph de Lalaing. Zij beleefde :

  • Het Oostenrijks bewind tot 1794
  • De Franse tijd van 1794 tot 1815
  • Het koninkrijk der Nederlanden tot 1830
  • Het onafhankelijke België en meteen ook de teloorgang van alle feodale privileges.

Zij was een verwoed schrijfster en is o.a. de auteur van het boek "Maldeghem La Loyale". Zij had een bijzonder rijke bibliotheek. In 1867 schenkt ze 930 van haar kostbaarste boeken aan de Koninklijke Bibliotheek.